Kraftfullt ledarskap

I det här programmet kommer du utveckla ditt ledarskap till att bli mer hållbart, både för dig som ledare och för dina medarbetare. Genom ett kärleksfullt förhållningssätt utvecklas ditt ledarskap till att medarbetarna blir medansvariga och driver sig själva framåt. 

Det här ger det Kraftulla ledarskapet

  • Medarbetare blir medansvariga
  • Ökad motivation
  • Ökat självförtroende i gruppen
  • Ökat resultat
  • Förbättrar lösningsförmågan
  • Ökad delaktighet
  • Ökat engagemang
  • Tydligare kommunikation
  • Ökad transparens
  • Minskad belastning på cheferna

Programmet innehåller

Kärleksfullt förhållningssätt

Vi kommer arbeta med ett coachande och kärleksfullt förhållningssätt. Med ett kärleksfullt förhållningssätt skapar vi engerade medansvariga. 

Gemensam Facebookgrupp

Då vi kommer ha övningar mellan tillfällena vi ses skapas en gemensam grupp för delningar och reflektioner. D

Vi ses via Zoom 5 heldagar

Vi ses en gång i veckan. Vi kommer i grupp ha övningar, olika workshops, rollspel och mycket mer

Utbildningsmaterial

Under programmets gång kommer du tillhanda hålla utbildningsmaterial och övningar via vår programplattform

Låt oss pratas vid