Kraftutveckling

"A person who feels appreciated will always do more than what is  expected."
Forskning visar att en bra gemenskap är viktigt för att vi ska trivas och prestera maximalt på jobbet. Med en Kraftutveckling går vi bakom våra roller och masker. Vi skapar en miljö där vi till fullo känner tillit till oss själva och varandra. 

Det här kan du räkna med efter en Kraftutveckling

  • En kraftfull gemenskap i gruppen
  • Ökad motivation
  • Minskade sjukskrivningar
  • Ökat resultat
  • Ökat engagemang
  • Ökad tillit och förståelse för varandra
  • Ökat självledarskap i individen
  • Ökad produktivitet
  • Ökad glädje
  • Ökat eget ansvar

Programmet innehåller

Övningar och workshops

Genom övningar och workshops där vi själva delar och deltar kommer vi klä av oss våra roller och mötas på riktigt.

Utbildningsmaterial och individuella övningar

Samtliga i gruppen får tillgång till utbildningsmaterial och individuella övningar via vår programplattform.

Tidsåtgång

Beroende på storlek på grupp och eventuella utmaningar ni står inför så behöver vi jobba tillsammans i 2-4 månader, ca 2 timmar i veckan eller enligt överenskommelse.

Handlingsplan med uppföljning

Efter vår tid tillsammans tar vi fram handlingsplan så att ni långsiktigt och hållbart kan jobba vidare på den resa vi startat tillsammans.

Låt oss pratas vid