En kraftfull utveckling

Vi på Kraftresor älskar att se individer, team och ledare att få självinsikt, nå kunskap om sin egen kraft och hitta sina egna nycklar till ledarskap. Att leda såväl sig själv som andra. 

När vi själva upplever och deltar förankras våra insikter djupare i vårt undermedvetna och en hållbar förändring träder i kraft.  

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar.

Kraftresor Sverige AB
C46A0886 1 (1)

“Jag är den av oss som har helikoptersynen. Jag fångar upp vad som sägs bakom orden och ser till helheten.”

Kraftutvecklare

Kraftresor Sverige AB
C46A0602

“Jag är den av oss som utmanar. Jag är den som med en trygg hand för dig som individ, och gruppen vidare i utvecklingen.”

Kraftutvecklare

Kraftresor på Instagram…