En kraftfull utveckling

När vi blir medvetna om oss själva, vårt handlande och ser på det utifrån olika perspektiv leder det till ett förändrat synsätt, förhållningssätt och i förlängningen också ett förändrat beteende. Man ser nya möjligheter i stället för svårigheter och vågar ta steg som man tidigare inte trodde fanns inom räckhåll.

Kraftresor Sverige AB

“Jag är den av oss som har helikoptersynen. Jag fångar upp vad som sägs bakom orden och ser till helheten.”

Kraftutvecklare

Kraftresor Sverige AB

“Jag är den av oss som utmanar. Jag är den som med en trygg hand för dig som individ, och gruppen vidare i utvecklingen.”

Kraftutvecklare

Kraftresor Sverige AB

“Jag är den av oss som fångar upp och binder ihop. Jag säkerställer att det förankras i dig som individ och i gruppen.”

Kraftutvecklare

Kraftresor på Instagram…