Stressreducering genom mental träning

I det här programmet arbetar vi med att deltagarna ska nå ökad självinsikt, ökat självförtroende och ökad självkänsla. De kommer få förutsättningar för att komma tillbaka till arbetslivet på ett hållbart sätt. Vi arbetar med acceptans, utan prestation och mindfullness.

Genom delaktighet i övningar och interaktion med de andra deltagarna kommer vi på ett kraftfullare sätt nå vår fulla potential. När vi själva upplever och deltar förankras våra insikter djupare i vårt undermedvetna och en hållbar förändring träder i kraft.  

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen.

Programmet innehåller

Via Zoom 90 minuter varje vecka

Vi kommer i grupp ha övningar, olika workshops, delningar, gruppcoachning och mycket mer.

Utbildningsmaterial och övningar

Mellan tillfällena vi ses kommer du få utmanande och utvecklande övningar, utbildningsmaterial och annat via vår programplattform.

Gemensam Facebookgrupp

Under programmets gång har vi en gemensam Facebookgrupp. Den är till för att vi ska serva deltagarna, säkerställa att ingen fastnar och för att de ska kunna dela med varandra.

Hypnosterapi

Under programmets gång kommer du även träffa Alexander Herold som är hypnosterapeut. Detta för att frigöra blockeringar och göra dig mer fri.


Garanti

De kommer nå ökad självinsikt och självkänsla. Ökad medvetenhet om sig själva och sin relation till andra. Det nya förhållningssättet till sig själv, sin relation till andra och sin omvärld medför reducerad stress. Om inte coachar vi dem en månad till.

Låt oss pratas vid