Terms and conditions

Allmänna villkor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Allmänt
Kraftresor Sverige AB (nedan, Kraftresor) levererar program och e-kurser med syfte att hjälpa företag och individer. Ett program och e-kurs hos Kraftresor är inte avhängd andra program. Vardera program är komplett i sin helhet och kräver inget mer-köp för att uppnå fullt värde.

1.2 Anmälan till e-kurs
En anmälan till en e-kurs görs online via webbplatsen. När du har genomfört en betalning och godkänt villkoren skickar vi ut en bekräftelse på din anmälan med kvitto och specifikation av ditt köp, samt instruktioner för hur du tar del av din kurs med oss. Vi kommer att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig och säkerställa god service. Detta kan också innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

1.3 Anmälan till program
En anmälan till program görs via dialog med Kraftresor. Betalning sker via faktura och bekräftelse på din anmälan samt instruktioner skickas ut när betalningen är genomförd. Vi kommer att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig och säkerställa god service. Detta kan också innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

1.4 Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäkringslagen har du som individ 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingicks. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt skall du utan onödigt dröjsmål klart och tydligt meddela oss detta. Vid utnyttjad ångerrätt kommer du att få hela din betalning återbetald inom 30 dagar.
Du har inte rätt till återbetalning om du utnyttjar ångerrätten efter det att du har anslutit till programmet och/eller tagit del av material i programmet.

1.5 Rätt till material och sekretess
Rätten till allt material som presenteras i video, skrift, ljud och bild innehas av Kraftresor och får inte kopieras eller vidaredistribueras utan vårt tillstånd.
Kraftresor iaktar sekretess vad gäller det du som deltagare presenterar för oss om dig, ditt privatliv, ditt/dina företag under tiden tillsammans med oss.

1.6 Innehåll och komponenter
Via våra plattformar presenterar vi så detaljerad information som möjligt för samtliga program och e-kurser med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende innehåll. Om Du har frågor kring våra program eller kurser eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post